Biljartvereniging S.V.O.P. (Senioren sociëteit Voor Ons Plezier)

Hopelijk is aan de onderstaande actiefoto's goed te zien wat een fantastische hobby dit is!Kampioenen 2021-2022E-mailen
Bellen